Noen kjente historikere

 

Herodotus var en gresk historiker, født i dagens Tyrkia. Han levde i det femte århundre før vår tidsregning, samtidig som filosofen Sokrates. Hans eneste kjente verk er Historiene, en samling av historiske tekster som beretter om begynnelsen av de gresk-persiske krigene. Selv om noen av beretningene kan synes i overkant fantasifulle, skriver han innledningsvis at han bare gjenforteller det han er blitt fortalt. Historikere og arkeologer har senere bekreftet det han beretter, noe som har bidratt til å gi ham betegnelsen historiker.

Alan John Percivale Taylor var en britisk historiker, kanskje mest kjent fra sin tid på TV-skjermen, der han bidro til å belære og opplyse det britiske folk (og andre) på europeisk historie. Hans rolle som journalist kombinert med spesialisering på 1900-tallets diplomatiske historie, gjorde ham vel egnet i ulike mediekontekster.

Amerikaneren Noam Chomsky er kanskje mest kjent for mange i kraft av å være samfunnsviter og filosof. Men han er også lingvist, politisk aktivist og — historiker.

Her i Norge er kanskje Karsten Alnæs en av de mest folkekjære historikerne. I tillegg til å være historiker er han forfatter og journalist, og har utmerket seg med flere bøker om både norsk og europeisk historie.

auckland