Energi og historie

Bruken av energi på ulike måter har fått avgjørende betydning for menneskehetens utvikling og historie. Tenk bare på de første menneskene som temmet ilden og brukte den til å tilberede mat eller skremme vekk rovdyr; et stort steg inn i en ny tidsalder. Gjennom tidene har vi benyttet oss av mange forskjellige energikilder, men gjennom det aller meste av historien var energibruken begrenset til det vi kunne få ut av menneske- og dyrekropper så vel som den mekaniske kraften fra vind og vann i for eksempel vindmøller, seil og vannhjul.

Revolusjoner i energi

Det var først med avskoging i England som følge av urbanisering, håndverksvirksomhet og maritime behov at engelskmennene begynte å ta i bruk den fossile energikilden kull. Først brukte de den til oppvarming og matlaging, og i mindre målestokk til for eksempel ølbrygging og glassblåsing. Det store gjennombruddet kom da de også begynte å utvikle stadig mer effektive dampmaskiner som kunne brukes til å drive andre maskiner, og i nye prosesser for jernproduksjon som gjorde dette viktige materialet mye billigere og mer tilgjengelig enn før.

Den neste energirevolusjonen kom med det som også gjerne kalles den andre industrielle revolusjon på slutten av 1800-tallet. Nå hadde menneskene mestret bruken av elektrisitet, og mens den tidligere bare hadde kunne brukes til mindre signalformål (som i telegrafen) kunne nå store mengder kraft genereres, nok til å lyse opp byene og drive fabrikkene. Etter hvert spredte bruken av strøm seg utover både industrialiserte og fattige land, og ble en helt sentral del av alle lands infrastruktur. Hvert hjem er fylt med elektrisk og elektronisk utstyr, og de fleste vier tid hver dag til å tenke over om ulike batterier må lades.

Et nytt tidsskille for energikunder

Det nye i dagens virkelighet er at alle i Norge kan handle strøm heldigitalt slik man gjør på https://tibber.com/no/, som lover deg kontinuerlig oversikt over eget strømforbruk, forståelige priser og en app der du kan følge opp energibruken i ditt eget hjem. Slike kombinasjoner av smarte løsninger med heldigitale grensesnitt og digital strømhandel vil trolig være det vanlige i fremtiden, men for kunder av dette nye selskapet er altså fremtiden her allerede i dag.

auckland