Norges viktige historiepunkter

Historie er det som gir oss kunnskap om hvorfor ting har blitt slik de er. Uten historie hadde vi ikke hatt kunnskapen vi trenger for å kunne vite hvorfor ting har blitt slik de er i dag, og hva som har skapt konsekvenser og endringer for dagens samfunn og livstil.

Norge har hatt mange viktige punkter og hendelser som har hatt en stor betydning for historien. Norge sin styreform har ikke blitt drastisk til uten et grunnlag. Det har alltid vært viktige hendelser som har gjort at Norge har kommet i form og er i dag et av de rikeste og mest velstående landene i Europa.

På 1880-tallet ble Cecile Thorsen Krog den første kvinnen som fikk adgang til eksamen i det som den gang kaltes for examen atrium. Denne hendelsen er grunnlaget for at kvinner i dag har muligheten til å studere og velge mellom alle studielinjer på lik linje som menn.

På 1800-tallet var den mektigste gruppen embetsmannsstaten, som hadde en dominerende rolle i landet. Dette var velstående menn som ble utnevnt av kongen.

Politikken i Norge videreutviklet seg da bondevennen ble stiftet i 1865. Denne stiftelsen ble vedtatt av Søren Jaabæk, og var årsaken til at lokalforeninger fikk makt til å utvide sin stemmerett.

Uten Marcus Thrane, hadde ikke politikken vært slik den er i dag. Han jobbet for å sørge for at alle skulle få stemmerett!

I 1918 ble det politiske partiet AP (arbeiderpartiet) revolusjonært, noe som har ført til at det i dag har en stor rolle i den norske politikken.

I 1937 ble den såkalte formannskapsloven vedtatt. Denne sørget for et større selvstyre for bønder. Dette førte videre til kommunestyre, og alle landets kommuner fikk folkevalgte representanter. Formannskapsloven er årsaken til at bønder ble sterkere representert i politikken i dag.

auckland