Internasjonale høytider og merkedager som har funnet veien til Norge

Etterhvert som verden har blitt mer globalisert har tradisjoner, høytider og merkedager flyttet seg på tvers av landegrenser. Noen av dem har også funnet veien til Norge, enten det er rene høytider eller merkedager vi feirer av solidaritet for andre.

Halloween

Halloween, eller Allehelgensaften som er det norske navnet er en høytid som stammer fra kristne og katolske tradisjoner. Markeringen skjer i dagene rundt 31. oktober, men selve Halloween-aftenen er den 31. oktober. Opprinnelsen er den katolske feiringen av alle martyrer og helgener som ikke hadde sin egen merkedag. Over tid har feiringen utviklet seg og blitt påvirket mye av kommersialisering og populærkultur. Halloween slik vi kjenner det i dag henter også mye inspirasjon fra den meksikanske “Dias Los Muertos”-feiringen. I dag betyr nok Halloween i Norge barn i halloween-kostymer, “knask eller knep” og skumle dekorasjoner i hagen, men opprinnelsen er altså noe helt annet.

1. mai – Arbeiderens Dag

Som følge av den Industrielle Revolusjonen gikk mange fra å arbeide på gårder for seg selv til å jobbe i fabrikker for sjefer og eiere. I mange år hadde disse fabrikkene svært dårlige arbeidsforhold og det å dø på jobb var et ganske vanlig fenomen. Den enkelte arbeider hadde veldig lite de skulle ha sagt til de rike sjefene og fabrikkeierne, men på slutten av 1800-tallet gikk det en bølge gjennom samfunnet og arbeiderbevegelsen oppsto. Arbeiderne skjønte at de sto mye sterkere om de slo seg sammen og organiserte seg i fagforeninger for å kunne stille krav til arbeidsgiverne. Arbeiderbevegelsen på slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1900-tallet skal ha mye av æren for den fremgangen samfunnet har gjort for mannen i gaten. Som en følge kunne arbeidere nyte tryggere arbeidsforhold samt bedre betingelser for lønn og arbeidstid. Siden 1890 har 1. Mai vært en merkedag i Norge. 1. mai handler i stor grad om solidaritet for andre arbeidere og har derfor av mange blitt sett på som ligger på venstresiden i det politiske spektrumet. I dag har arbeiderne, spesielt i Norge, gode arbeidsforhold og demonstrasjonene handler i dag mer om ønsket om sterkere offentlige institusjoner, oppbygning av velferdsstaten og solidaritet for de svakerestilte i samfunnet.

8. mars – Kvinnedagen

Hvert år markeres den Internasjonale Kvinnedagen hvor kvinner og menn demonstrerer for kvinners rettigheter eller markerer solidaritet ovenfor kvinnesaken. Kvinnedagen ble en merkedag på begynnelsen av 1900-tallet som en følge av at både arbeidere og andre som stilte svakere i samfunnet på den tiden fikk muligheten til å ha en stemme. De første kvinnemarsjene kan sies å være begynnelsen på de første bølgene av feminismen som kom senere på 1900-tallet. Selv om kvinners rettigheter i Norge har blitt styrket mye i løpet av de siste hundre årene er det fortsatt aspekter som kan bedres, men i hovedsak feires kvinnedagen i Norge i solidaritet for kvinner i andre land som ikke har vært like progressive som Norge.

auckland