Category: Historie

Det er mange som tar seg en pilegrimsreise. Noen gjør det for å bli helbredet, andre for å finne fred i sjelen. Men en slik reise kan også gi deg mye nyttig kunnskap om et lands historie og naturforhold. Du trenger ikke være ekstremt religiøs for å være med på en slik reise. Det holder […]

  Historiebegrepet kommer fra greske ἱστορία som betyr kunnskap fremskaffet gjennom undersøkelser. Disse undersøkelsene kan for eksempel være arkeologiske utgravninger, litterære dypdykk eller personlige intervjuer, for å nevne noe. Videre deles historiefaget inn i det vi kaller forhistorisk tid og historisk tid. Man skulle kanskje tenke at all fortid er historie, men slik er det […]

  Historie omfatter så uendelig mange tema, og kategoriseres derfor etter hva som er hovedfokus innen den aktuelle grenen av historiefaget. I det følgende skal vi se nærmere på noen eksempler på slike underkategorier og hva som kjennetegner dem, samt se litt på hvem som har utmerket seg innenfor hver av de ulike kategoriene. Økonomisk […]

  Ifølge Wikipedia er historiografi studiet av metodene historikere bruker når de utvikler historie som en akademisk disiplin, det vil si studiet av selve framstillingen av historie. Formålet er å bli mer oppmerksom på hvordan de føringer, trender og generelle tankesett som ligger til grunn i samtiden er med på å påvirke hvordan vi ser […]

Historiefaget kan beskrives som en utdanning som gir innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold. Flere utdannelser vil gi deg muligheten til å fordype deg i historiens mange funn, begivenheter og mysterier. Enten du velger en ren historieutdannelse, eller relaterte emner som litteraturhistorie eller arkeologi, kan du her finne ut hvor […]

  Herodotus var en gresk historiker, født i dagens Tyrkia. Han levde i det femte århundre før vår tidsregning, samtidig som filosofen Sokrates. Hans eneste kjente verk er Historiene, en samling av historiske tekster som beretter om begynnelsen av de gresk-persiske krigene. Selv om noen av beretningene kan synes i overkant fantasifulle, skriver han innledningsvis […]

  Her har vi samlet noen morsomme og noen skremmende historiske fakta som du kanskje aldri har hørt, eller ikke trodde var sanne. Kanskje vil du være glad for at du lever i det 21. århundre. Visste du at… …romerne brukte urin som munnrens? …aztekerne ofret mennesker til gudene? I 1497 ble hele 20.000 mennesker […]

auckland